Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:06 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6557201
SWEREF99 TM Östlig: 489473

RT 90 2,5 gon V - X: 6559600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1443400

WGS84 Latitud: 59.153877
WGS84 Longitud: 14.815956

ETRS-89 Latitud: 59.15387
ETRS-89 Longitud: 14.81594

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Svartån-Kvistbro2058
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Svartån-Kvistbro2058
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag 2058 Svartån-Kvistbro2058

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1990 1996
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1990 1996
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   4 gånger per år 1990 1996
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 1990 1996
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2009 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   4 gånger per år 1990 1996
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1990 1996
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1990 1996
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1993 1996
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1992 1996
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2009 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning   4 gånger per år 1990 1996
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 4 gånger per år 1990 1996
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1990 1996
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1990 1996
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 4 gånger per år 1990 1996
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1990 1996
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   4 gånger per år 1994 1996
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1994 1996
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2009 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2009 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2010 2010

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000