Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sköllerstabäcken/Hammarsån (WA86044070)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sköllerstabäcken/Hammarsån (WA86044070)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sköllerstabäcken/Hammarsån (WA86044070)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sköllerstabäcken/Hammarsån (WA86044070)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:13 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2016-09-13 16:48 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Täljeån
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6557742
SWEREF99 TM Östlig: 521781

RT 90 2,5 gon V - X: 6559750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1475725

WGS84 Latitud: 59,1583073169466
WGS84 Longitud: 15,3808654696773

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län Växtskyddsmedelsrester i vattendrag Hammarsån-Hammar3410
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Hammarsån vid Hammar
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Hammarsån vid Hammar
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Hammarsån vid Hammar
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag 3410 Hammarsån vid Hammar
SRK, Eskilstunaån Kiselalger i vattendrag 3410 Hammarsån vid Hammar

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2015 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT En gång 2015 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index En gång 2015 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA En gång 2015 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2010 2010
SRK, Eskilstunaån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2016 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1990 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1990 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1990 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1990 1995
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1990 -
RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län Växtskyddsmedelsrester i vattendrag Prioriterade ämnen   1 gång per år 2009 2009
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1990 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1990 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1990 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1990 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1993 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län Växtskyddsmedelsrester i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2009 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1990 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1990 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1990 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2002 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1990 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1994 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1994 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2009 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 2009 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1990 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1997 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 1990 2018

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SRK, EskilstunaånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SRK, EskilstunaånNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger