Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:18 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Lekeberg - 1814
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
1987
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6560629
SWEREF99 TM Östlig: 479485

RT 90 2,5 gon V - X: 6563150
RT 90 2,5 gon V - Y: 1433450

WGS84 Latitud: 59.184296
WGS84 Longitud: 14.641013

ETRS-89 Latitud: 59.18429
ETRS-89 Longitud: 14.64099

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Pp031 Velamshyttebäcken elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Velamshyttebäcken
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Velamshyttebäcken
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Velamshyttebäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   annat 1993 2004
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var femte år 1993 2004
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   annat 1987 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   Var sjätte år 2004 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg Var sjätte år 2004 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   Var sjätte år 2004 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2004 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Var sjätte år 2004 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   Var sjätte år 2004 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var sjätte år 2004 -