Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Åvaån (WA42946128)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Åvaån (WA42946128)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Åvaån (WA42946128)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Åvaån (WA42946128)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Tyresö - 0138
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE62063
Åtgärdsområde
Östra Södertörn och Hårsfjärden
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6563695
SWEREF99 TM Östlig: 691843

RT 90 2,5 gon V - X: 6563650
RT 90 2,5 gon V - Y: 1645900

WGS84 Latitud: 59.1689834942
WGS84 Longitud: 18.3565378116

ETRS-89 Latitud: 59.16897
ETRS-89 Longitud: 18.35653

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag AB39 Åvaån, fiskfällan
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Fisk i vattendrag AB39 Åvaån, fiskfällan
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag AB39 Åvaån, fiskfällan
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) AB39 Åvaån, fiskfällan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 2000 2003
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 2000 2003
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 2000 2003
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 2000 2003
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Fisk i vattendrag Fisk   1 gång per år 2000 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Fisk i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 2000 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2009 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2009 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2009 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var tredje år 2009 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var tredje år 2009 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var tredje år 2009 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 0 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1985 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1985 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   annat 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 1985 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1985 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1985 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1985 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   annat 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom annat 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink annat 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 12 gånger per år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nitrat 12 gånger per år 2009 -

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Åvaån, fiskfällan Arbetsmaterial
Natura 2000