Västra Silen Vårvik, 100 m SO fiskodling

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE656742-129506
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-01-20 17:19 av Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Bengtsfors - 1460
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Upperudsälven
Startår
2013
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6563224
SWEREF99 TM Östlig: 341128

RT 90 2,5 gon V - X: 6567420
RT 90 2,5 gon V - Y: 1295060

WGS84 Latitud: 59,17836292306
WGS84 Longitud: 12,219808123814

ETRS-89 Latitud: 59.17836
ETRS-89 Longitud: 12.21980

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Upperudsälven Växtplankton VS8 Västra Silen Vårvik, 100 m SO fiskodling
SRK, Upperudsälven Bottenfauna i sjö VS8 Västra Silen Vårvik, 100 m SO fiskodling
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar VS8 Västra Silen Vårvik, 100 m SO fiskodling

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Bottenfauna i sjö Bottenfauna   Var tredje år 2013 -
SRK, Upperudsälven Bottenfauna i sjö Bottenfauna BQI Var tredje år 2013 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2013 2015
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 2013 -
SRK, Upperudsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningSRK, UpperudsälvenLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000