Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2012-09-21 16:18 av Länsstyrelsen i Uppsala län, Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:50 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Stockholm - 01
Kommun
Salem - 0128
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Rödstensfjärden-Närområde
Startår
2010
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6567600
SWEREF99 TM Östlig: 658576

RT 90 2,5 gon V - X: 6567957
RT 90 2,5 gon V - Y: 1612674

WGS84 Latitud: 59,2177234662607
WGS84 Longitud: 17,7782066745989

ETRS-89 Latitud: 59.21772
ETRS-89 Longitud: 17.77820

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Botvids källa

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi pH   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Alkalinitet   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Arsenik   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Klorid   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Totalfosfor   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Totalkväve   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Bensen   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Antracen   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Sulfat   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Ammonium   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Konduktivitet   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Nitrat   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kalcium   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Järn   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Koppar   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Temperatur   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Zink   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Tetrakloretylen   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi 1,2-dikloretan   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(a)pyrene   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Diklormetan   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Polyaromatiska kolväten (PAH)   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Fluoranten   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Naftalen   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Syrgas   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Mangan   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Totalaluminium   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Magnesium   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Natrium   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kalium   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Fluor   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi PFAS 11   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Nitrit   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Nitrat + nitrit   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Fosfat   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi TOC   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Silver   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Strontium   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Vattenfärg   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Uran   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kisel   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Vanadin   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Cis-1,2-dikloreten   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi 1,1,1-Trikloretan   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi 1,1,2-Trikloretan   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi 1,2-diklorpropan   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(b)fluoranten   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(g,h,i)perylen   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(k)fluoranten   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(a)antracen   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Fluoren   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Indeno(1,2,3-cd)pyren   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Etylbensen   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Krysen   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Xylen   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Toluen   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Pyren   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Bekämpningsmedel - enskilt ämne   Var tredje år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Bekämpningsmedel - alla ämnen   Var tredje år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRMÖ, grundvattenkemi, Stockholms länAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH
Syrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Källa Ja Beslutad
Brunn