Loviseholmsbäcken2075

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE656899-145444
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2013-06-25 09:23 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:54 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6566716
SWEREF99 TM Östlig: 500395

RT 90 2,5 gon V - X: 6568986
RT 90 2,5 gon V - Y: 1454441

WGS84 Latitud: 59,2394551435329
WGS84 Longitud: 15,0069233983969

ETRS-89 Latitud: 59.23945
ETRS-89 Longitud: 15.00692

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag 18STA2075SRK Loviseholmsbäcken2075
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Loviseholmsbäcken2075

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   En gång 2008 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor En gång 2008 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   En gång 2008 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   En gång 2008 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   En gång 2008 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   En gång 2008 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH En gång 2008 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen En gång 2008 2008