Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tullanbäcken (WA14022005)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2018-11-29 16:53 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Salem - 0128
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Rödstensfjärden-Närområde
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6568755
SWEREF99 TM Östlig: 654433

RT 90 2,5 gon V - X: 6569163
RT 90 2,5 gon V - Y: 1608546

WGS84 Latitud: 59.2296187375
WGS84 Longitud: 17.7065551928

ETRS-89 Latitud: 59.22961
ETRS-89 Longitud: 17.70653

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Vattenkemi i Bornsjöns tillflöden KMÖ-VDRG-L-BOR-DIK-32 Salemdiket, Åkervägen Bergaholm

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Vattenkemi i Bornsjöns tillflöden Näringsämnen   6 gånger per år 1998 -
RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Vattenkemi i Bornsjöns tillflöden Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1998 -
RVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområde Vattenkemi i Bornsjöns tillflöden Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1998 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområdeNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Operativ övervakningRVK, Råvattenkontroll inom Bornsjöns vattenskyddsområdeNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet