Näshultaån vid Hjälmaregården

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE656985-152697
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Näshultaån (WA16848636)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Näshultaån (WA16848636)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Näshultaån (WA16848636)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Näshultaån (WA16848636)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-11-09 13:42 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Eskilstuna - 0484
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Hjälmaren
Startår
1974
Slutår
2015
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6568449
SWEREF99 TM Östlig: 572885

RT 90 2,5 gon V - X: 6569843
RT 90 2,5 gon V - Y: 1526975

WGS84 Latitud: 59.248746
WGS84 Longitud: 16.277904

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i vattendrag 5020 Näshultaån vid Hjälmaregården
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag 5020 Näshultaån vid Hjälmaregården
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Näshultaån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1974 2013
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 2003 2013
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 2008 2013
SRK, Eskilstunaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 2008 2013
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   En gång 2007 2007
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2007 2007
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2007 2007
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2007 2007

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1997 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1997 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2011 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2011 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1997 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1997 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1997 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1997 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1997 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1997 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1997 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1997 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1997 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1997 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1997 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2002 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1997 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2002 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2002 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2002 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 1997 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2002 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1997 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1997 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1997 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2002 2015

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, EskilstunaånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, EskilstunaånNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve