Hemfjärdens utl (N Ässundet/S Ässundet)

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE657049-147778
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hjälmaren (SE657240-152792)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hjälmaren-Hemfjärden (WA40343455)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hjälmaren-Hemfjärden (WA40343455)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hjälmaren-Hemfjärden (WA40343455)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:13 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2015-11-12 12:39 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Hjälmaren
Startår
2010
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6571659
SWEREF99 TM Östlig: 523578

RT 90 2,5 gon V - X: 6573651
RT 90 2,5 gon V - Y: 1477692

WGS84 Latitud: 59,2831916914051
WGS84 Longitud: 15,4138074567928

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Hemfjärdens utl (N Ässundet/S Ässundet)
SRK, Eskilstunaån Läkemedelsrester i sjöar och vattendrag 2085 Hemfjärdens utl (N Ässundet/S Ässundet)
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag 2085 Hemfjärdens utl (N Ässundet/S Ässundet)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2011 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2011 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   annat 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2010 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   1 gång per år 2017 2018
SRK, Eskilstunaån Läkemedelsrester i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2015 2017
SRK, Eskilstunaån Läkemedelsrester i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen Diklofenak 12 gånger per år 2015 2017
SRK, Eskilstunaån Läkemedelsrester i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen 17-beta-östradiol 12 gånger per år 2015 2017
SRK, Eskilstunaån Läkemedelsrester i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol 12 gånger per år 2015 2017
SRK, Eskilstunaån Läkemedelsrester i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2015 2017
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2010 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2017 2018
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Parametrar enligt Fiskvattendirektvet   12 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Parametrar enligt Fiskvattendirektvet Nitriter 12 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningSRK, EskilstunaånNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve