Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Tyresån (WA34553904)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tyresån (WA34553904)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tyresån (WA34553904)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tyresån (WA34553904)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2020-03-12 11:47 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Tyresö - 0138
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Tyresån - SE62000
Åtgärdsområde
Tyresån och Kalvfjärden
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6570674
SWEREF99 TM Östlig: 688499

RT 90 2,5 gon V - X: 6570670
RT 90 2,5 gon V - Y: 1642640

WGS84 Latitud: 59.2330459263
WGS84 Longitud: 18.3041880144

ETRS-89 Latitud: 59.23304
ETRS-89 Longitud: 18.30418

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag AB30 Follbrinksströmmen
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Elfiske i vattendrag AB30 Follbrinksströmmen
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag AB30 Tyresån, mynning
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag AB30 Tyresån, mynning
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) AB30 Tyresån, mynning

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 2012 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 2012 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 2012 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 2012 2012
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var sjätte år 2018 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var sjätte år 2018 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var sjätte år 2018 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var sjätte år 2018 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Elfiske i vattendrag Fisk   Var tolfte år 2017 -
KÖ, Tyresåns vattenvårdsförbund Mätkampanj-Elfiske i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) Var tolfte år 2017 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2010 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2010 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2010 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 0 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1998 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1998 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   annat 1998 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom annat 1998 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 1998 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink annat 1998 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 12 gånger per år 1998 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nitrat 12 gånger per år 2009 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   annat 1998 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 1998 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 1998 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 1998 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1998 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1998 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1998 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Tyresåns vattenvårdsförbundBottenfauna
Fisk
RMÖ, Stockholms län. TrendvattendragFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Operativ övervakningKÖ, Tyresåns vattenvårdsförbundFisk
RMÖ, Stockholms län. TrendvattendragNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Särskilda förorenande ämnenNitrat

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Tyresån Arbetsmaterial
Natura 2000