Kälbroån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE657251-154092
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kälbroån (WA59083876)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kälbroån (WA59083876)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kälbroån (WA59083876)
Stationen skapades: 2015-02-09 14:40 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Senast uppdaterad: 2015-02-13 13:10 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Eskilstuna - 0484
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Eskilstunaåns utflöde
Startår
2008
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6571283
SWEREF99 TM Östlig: 586792

RT 90 2,5 gon V - X: 6572510
RT 90 2,5 gon V - Y: 1540920

WGS84 Latitud: 59,2715695104514
WGS84 Longitud: 16,5227790949561

ETRS-89 Latitud: 59.27156
ETRS-89 Longitud: 16.52277

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Kälbroån Kälbroån
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Kälbroån Kälbroån
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Kälbroån
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Kälbroån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Näringsämnen   2 gånger per år 2008 2012
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen   2 gånger var tredje år 2012 2012
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Atrazin 2 gånger var tredje år 2012 2012
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Diuron 2 gånger var tredje år 2012 2012
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Isoproturon 2 gånger var tredje år 2012 2012
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   2 gånger var tredje år 2012 2012
RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag, Södermanlands län RMÖ, Bekämpningsmedel i vattendrag Särskilda förorenande ämnen MCPA 2 gånger var tredje år 2012 2012
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Försurning   2 gånger per år 2008 2012

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2008
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2008 2008