Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Svartån från Lindbacka till Hjälmaren (WA70693410)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Svartån från Lindbacka till Hjälmaren (WA70693410)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Svartån från Lindbacka till Hjälmaren (WA70693410)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Svartån från Lindbacka till Hjälmaren (WA70693410)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:13 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2015-11-09 13:43 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
2010
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6570896
SWEREF99 TM Östlig: 514298

RT 90 2,5 gon V - X: 6573000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1468400

WGS84 Latitud: 59.276755
WGS84 Longitud: 15.2509

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag 2077 Svartån uppströms Skebäck

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2011 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2011 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 2010 2018

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, EskilstunaånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, EskilstunaånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet