Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2012-09-21 16:18 av Länsstyrelsen i Uppsala län, Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:50 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Stockholm - 01
Kommun
Nacka - 0182
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE61062
Åtgärdsområde
Nackas och Värmdös fjärdar
Startår
2010
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6575173
SWEREF99 TM Östlig: 681587

RT 90 2,5 gon V - X: 6575252
RT 90 2,5 gon V - Y: 1635781

WGS84 Latitud: 59,2763989041089
WGS84 Longitud: 18,1870144331858

ETRS-89 Latitud: 59.27639
ETRS-89 Longitud: 18.18701

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Sandakällan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi pH   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Alkalinitet   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Arsenik   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Klorid   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Totalfosfor   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Totalkväve   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Zink   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Sulfat   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Ammonium   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Konduktivitet   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Nitrat   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kalcium   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Mangan   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Magnesium   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Natrium   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Järn   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kalium   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Fluor   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Nitrat + nitrit   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Fosfat   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi TOC   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Koppar   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Vattenfärg   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Temperatur   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kisel   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Vanadin   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Syrgas   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Totalaluminium   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Nitrit   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Bekämpningsmedel - enskilt ämne   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Bekämpningsmedel - alla ämnen   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Silver   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Strontium   Vart annat år 2010 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Uran   Vart annat år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRMÖ, grundvattenkemi, Stockholms länAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH
Syrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Källa Ja Beslutad
Brunn