Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Frösvidalsån (WA61609184)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Frösvidalsån (WA61609184)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Frösvidalsån (WA61609184)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Frösvidalsån (WA61609184)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:13 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
2007
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6577412
SWEREF99 TM Östlig: 502184

RT 90 2,5 gon V - X: 6579665
RT 90 2,5 gon V - Y: 1456360

WGS84 Latitud: 59.335507
WGS84 Longitud: 15.038393

ETRS-89 Latitud: 59.33550
ETRS-89 Longitud: 15.03838

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län Växtskyddsmedelsrester i vattendrag Frösvidalsån 283
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Frösvidalsån 283
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Frösvidalsån 283
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Frösvidalsån 283

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Vart annat år 2008 2010

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län Växtskyddsmedelsrester i vattendrag Prioriterade ämnen   1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2007 -
RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län Växtskyddsmedelsrester i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2007 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2007 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Operativ övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve