Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lången södra (SE657972-146459)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lången södra (SE657972-146459)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lången södra (SE657972-146459)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lången-Örebro kommun (WA75978704)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2013-06-17 16:32 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2017-10-20 14:24 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Hjälmaren
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6578782
SWEREF99 TM Östlig: 510035

RT 90 2,5 gon V - X: 6580940
RT 90 2,5 gon V - Y: 1464230

WGS84 Latitud: 59.34769149084
WGS84 Longitud: 15.1764488769987

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar 18STA121302S Lången302 södr
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar 2730 Södra Lången
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar 2730 Södra Lången

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Vart annat år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Vart annat år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Vart annat år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Vart annat år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Klorofyll och växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Vart annat år 2016 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 2016 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Vart annat år 1988 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg Vart annat år 1988 2008
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 2016 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Vart annat år 1988 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   Vart annat år 1988 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet Vart annat år 1988 2008
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 1 gång per år 2016 2018
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 2016 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   Vart annat år 1988 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH Vart annat år 1988 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Vart annat år 1988 2008

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, EskilstunaånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur