Lången302 mitt

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE658200-146475
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Förbindelse mellan Mellanlången och Södra Lången (SE658174-146425)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Förbindelse Norra Lången och Södra Lången (SE658198-146455)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Förbindelse Norra Lången och Södra Lången (SE658198-146455)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lången-Örebro kommun (WA75978704)
Stationen skapades: 2013-06-17 16:32 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2017-10-20 13:54 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Hjälmaren
Startår
1988
Slutår
2017
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6579848
SWEREF99 TM Östlig: 510542

RT 90 2,5 gon V - X: 6582000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1464750

WGS84 Latitud: 59,3572519190918
WGS84 Longitud: 15,1854157650467

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar 18STA0595 Lången302 mitt
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Lången302 mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Vart annat år 1988 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg Vart annat år 1988 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor En gång 2017 2017
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Vart annat år 1988 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   Vart annat år 1988 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet Vart annat år 1988 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   Vart annat år 1988 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH Vart annat år 1988 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Vart annat år 1988 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans En gång 2017 2017