Timsälven-LV205

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE658234-142644
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Timsälven (WA47871802)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Timsälven (WA47871802)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Timsälven (WA47871802)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Timsälven (WA47871802)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:13 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Karlskoga - 1883
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
2009
Slutår
2018
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6579726
SWEREF99 TM Östlig: 472245

RT 90 2,5 gon V - X: 6582342
RT 90 2,5 gon V - Y: 1426438

WGS84 Latitud: 59.3553749029122
WGS84 Longitud: 14.5118690988608

ETRS-89 Latitud: 59.35537
ETRS-89 Longitud: 14.51186

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län Växtskyddsmedelsrester i vattendrag Timsälven-LV205
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Timsälven-LV205
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Timsälven-LV205

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län Växtskyddsmedelsrester i vattendrag Prioriterade ämnen   1 gång per år 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   5 gånger per år 2014 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 2014 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 2014 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat En gång 2017 2017
RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län Växtskyddsmedelsrester i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   5 gånger per år 2014 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   5 gånger per år 2014 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 5 gånger per år 2014 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 5 gånger per år 2014 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   5 gånger per år 2014 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 5 gånger per år 2014 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 5 gånger per år 2014 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 5 gånger per år 2014 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 5 gånger per år 2014 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 5 gånger per år 2014 2018

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2017 2017

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länNäringsämnenFosfat
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet