Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lången norra (SE658268-146477)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lången norra (SE658268-146477)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lången norra (SE658268-146477)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lången-Örebro kommun (WA75978704)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2017-10-20 13:56 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Hjälmaren
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6581425
SWEREF99 TM Östlig: 510928

RT 90 2,5 gon V - X: 6583574
RT 90 2,5 gon V - Y: 1465156

WGS84 Latitud: 59.371413
WGS84 Longitud: 15.192296

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar 18STA121302M Lången302 norr
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Lången302 norr
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Lången302 norr

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton   Vart annat år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Vart annat år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Vart annat år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Vart annat år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Vart annat år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Vart annat år 2008 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Vart annat år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Vart annat år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   Vart annat år 2009 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Vart annat år 1988 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Vart annat år 1988 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg Vart annat år 1988 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Vart annat år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Vart annat år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Vart annat år 2009 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   Vart annat år 1988 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet Vart annat år 1988 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   Vart annat år 1988 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH Vart annat år 1988 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Vart annat år 1988 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Vart annat år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Vart annat år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2009 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Vart annat år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   Vart annat år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH Vart annat år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Vart annat år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton