Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Arbogaån mellan Ässingån och Skedviån (WA49039792)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Arbogaån mellan Ässingån och Skedviån (WA49039792)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Arbogaån mellan Ässingån och Skedviån (WA49039792)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Arbogaån mellan Ässingån och Skedviån (WA49039792)
Stationen skapades: 2014-06-12 12:56 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2016-05-20 15:30 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västmanland - 19
Kommun
Arboga - 1984
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Nedre Arbogaån
Startår
2014
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6585757
SWEREF99 TM Östlig: 539556

RT 90 2,5 gon V - X: 6587560
RT 90 2,5 gon V - Y: 1493845

WGS84 Latitud: 59,408591538387
WGS84 Longitud: 15,6967771645259

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Arbogaån Åtorp
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag 6087 Arbogaån Åtorp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   5 gånger per år 2014 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 2014 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 2014 2015
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 2016 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   5 gånger per år 2014 2015
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2016 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   5 gånger per år 2014 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 5 gånger per år 2014 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 5 gånger per år 2014 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   5 gånger per år 2014 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 5 gånger per år 2014 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 5 gånger per år 2014 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 5 gånger per år 2014 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 5 gånger per år 2014 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 5 gånger per år 2014 2015
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2016 -