Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Norrviken (WA90098285)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Norrviken (WA90098285)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Norrviken (WA90098285)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Norrviken (WA90098285)
Stationen skapades: 2011-02-18 11:02 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:12 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Sollentuna - 0163
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Skarven-Närområde
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6594854
SWEREF99 TM Östlig: 666265

RT 90 2,5 gon V - X: 6595123
RT 90 2,5 gon V - Y: 1620696

WGS84 Latitud: 59,4592084096642
WGS84 Longitud: 17,9337463820391

ETRS-89 Latitud: 59.45920
ETRS-89 Longitud: 17.93373

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Makrofyter i sjöar SLUAB0605 Norrviken
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar SLUAB0605 Norrviken
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Makrofyter AB101 Norrviken
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Zooplankton AB101 Norrviken
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Perifytiska kiselalger AB101 Norrviken
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Fytoplankton AB101 Norrviken
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Bottenfauna i profundal och sublitoral AB101 Norrviken
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Fisk AB101 Norrviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2006 2009
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2006 2009
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Fytoplankton Växtplankton   Vart annat år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Fytoplankton Växtplankton Andel blågrönalger Vart annat år 2011 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Fytoplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Vart annat år 2011 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Fytoplankton Växtplankton Artantal för växtplankton Vart annat år 2011 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Fytoplankton Växtplankton Totalbiomassa Vart annat år 2011 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Makrofyter i sjöar Makrofyter   En gång 2008 2008
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Bottenfauna i profundal och sublitoral Bottenfauna   Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Bottenfauna i profundal och sublitoral Bottenfauna BQI Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Fisk Fisk   Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Fisk Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Makrofyter Makrofyter   Var tredje år 2015 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Zooplankton Djurplankton   1 gång per år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Zooplankton Djurplankton Artantal för djurplankton 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Zooplankton Djurplankton Biovolym för djurplankton 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Perifytiska kiselalger Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Perifytiska kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Perifytiska kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Perifytiska kiselalger Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var tredje år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Perifytiska kiselalger Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var tredje år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Trendsjöar Perifytiska kiselalger Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var tredje år 2014 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2006 2009
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2006 2009
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2006 2009
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 1 gång per år 2006 2009
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2006 2009
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 1 gång per år 2006 2009
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2006 2009
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2006 2009
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2006 2009
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2006 2009
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2006 2009

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Stockholms län. TrendsjöarBottenfauna
Fisk
Makrofyter
Operativ övervakningRMÖ, Stockholms län. TrendsjöarMakrofyter
Påväxt-kiselalger
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet