Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hedströmmen: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Gisslarboån (WA79869984)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hedströmmen: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Gisslarboån (WA79869984)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hedströmmen: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Gisslarboån (WA79869984)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hedströmmen: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Gisslarboån (WA79869984)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-25 13:02 av Länsstyrelsen i Västmanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västmanland - 19
Kommun
Köping - 1983
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Hedströmmen
Startår
1980
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6593545
SWEREF99 TM Östlig: 556061

RT 90 2,5 gon V - X: 6595150
RT 90 2,5 gon V - Y: 1510450

WGS84 Latitud: 59,4766398307413
WGS84 Longitud: 15,9895213966953

ETRS-89 Latitud: 59.47663
ETRS-89 Longitud: 15.98951

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag HR 6 Grönö
SRK Hedströmmen Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys HR 6 Grönö
Screeningundersökning av pesticidförekomst 2007 Prioriterade ämnen i vatten Hedströmmen
Screeningundersökning av pesticidförekomst 2007 Särskilda förorenande ämnen i vatten Hedströmmen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1980 -
SRK Hedströmmen Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 1980 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Hedströmmen Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2011 -
SRK Hedströmmen Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2011 -
SRK Hedströmmen Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK HedströmmenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK HedströmmenPåväxt-kiselalger

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000