Ö Djupedalstjärn mitt

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE659945-142831
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Djupedalsbäcken (WA84632219)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Djupedalsbäcken (WA84632219)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Djupedalsbäcken (WA84632219)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Djupedalsbäcken (WA84632219)
Stationen skapades: 2013-12-20 12:12 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:56 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Karlskoga - 1883
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
2008
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6596848
SWEREF99 TM Östlig: 473909

RT 90 2,5 gon V - X: 6599450
RT 90 2,5 gon V - Y: 1428310

WGS84 Latitud: 59,509228213997
WGS84 Longitud: 14,5390439206416

ETRS-89 Latitud: 59.50923
ETRS-89 Longitud: 14.53903

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ö Djupedalstjärn mitt
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ö Djupedalstjärn mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup En gång 2008 2008
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2012 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2012 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2012 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   En gång 2008 2008