Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Arbogaån mellan Björkasjön och Vedevågssjön (WA66030770)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Arbogaån mellan Björkasjön och Vedevågssjön (WA66030770)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Arbogaån mellan Björkasjön och Vedevågssjön (WA66030770)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Arbogaån mellan Björkasjön och Vedevågssjön (WA66030770)
Stationen skapades: 2014-06-12 12:56 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2016-05-20 15:31 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
2014
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6598158
SWEREF99 TM Östlig: 516369

RT 90 2,5 gon V - X: 6600245
RT 90 2,5 gon V - Y: 1470801

WGS84 Latitud: 59,5214883133375
WGS84 Longitud: 15,289301685367

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Borsån
SRK, Arbogaån Bottenfauna i vattendrag 6086 Borsån
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag 6086 Borsån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Vart annat år 2017 -
SRK, Arbogaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Vart annat år 2017 -
SRK, Arbogaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Vart annat år 2017 -
SRK, Arbogaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Vart annat år 2017 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   4 gånger per år 2014 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2014 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2014 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   4 gånger per år 2014 2015
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2016 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   4 gånger per år 2014 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 4 gånger per år 2014 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2014 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2014 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 2014 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2014 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2014 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 4 gånger per år 2014 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 2014 2015
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2016 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2016 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, ArbogaånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
TemperaturförhållandeTemperatur
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
Operativ övervakningSRK, ArbogaånBottenfauna
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve