Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Finnåkersån (WA46103644)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Finnåkersån (WA46103644)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Finnåkersån (WA46103644)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Finnåkersån (WA46103644)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:13 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Nedre Arbogaån
Startår
2007
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6601399
SWEREF99 TM Östlig: 532669

RT 90 2,5 gon V - X: 6603291
RT 90 2,5 gon V - Y: 1487146

WGS84 Latitud: 59.549645
WGS84 Longitud: 15.577872

ETRS-89 Latitud: 59.54963
ETRS-89 Longitud: 15.57786

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län Växtskyddsmedelsrester i vattendrag Finnåkersån 244
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Finnåkersån 244
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Finnåkersån 244
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Finnåkersån 244

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län Växtskyddsmedelsrester i vattendrag Prioriterade ämnen   1 gång per år 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   annat 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve annat 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor annat 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat En gång 2017 2017
RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län Växtskyddsmedelsrester i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   annat 2007 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   annat 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid annat 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans annat 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium annat 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium annat 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen annat 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   annat 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH annat 2007 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet annat 2007 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länNäringsämnenFosfat
Operativ övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länNäringsämnenFosfat