St Flosjön mitt

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE660362-142982
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Store Flosjön (WA39767170)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Store Flosjön (WA39767170)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Store Flosjön (WA39767170)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Flosjöbäcken, Fräkentjärnen till inloppet i Halvarsnoren (WA83716168)
Stationen skapades: 2013-12-20 12:12 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2017-10-20 15:21 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
2010
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6601034
SWEREF99 TM Östlig: 475368

RT 90 2,5 gon V - X: 6603620
RT 90 2,5 gon V - Y: 1429820

WGS84 Latitud: 59,5469060606406
WGS84 Longitud: 14,5643287270963

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar St Flosjön mitt
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar St Flosjön mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup En gång 2010 2010
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2011 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2011 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2011 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   En gång 2010 2010