Oxundaån, Tegelhagen, uppstr vägbro

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE660656-161568
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Oxundaån (WA11670060)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Oxundaån (WA11670060)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Oxundaån (WA11670060)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Oxundaån (WA11670060)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Upplands-Väsby - 0114
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Skarven-Närområde
Startår
2011
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6606231
SWEREF99 TM Östlig: 661114

RT 90 2,5 gon V - X: 6606565
RT 90 2,5 gon V - Y: 1615682

WGS84 Latitud: 59.5632590462
WGS84 Longitud: 17.8515912625

ETRS-89 Latitud: 59.56325
ETRS-89 Longitud: 17.85158

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Prio-ämnen i vatten Oxundaån, Tegelhagen, uppstr vägbro

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Prio-ämnen i vatten Prioriterade ämnen   annat 2011 2012
SCR, Länsstyrelsen Stockholm, mätkampanj miljögifter Mätkampanj - Prio-ämnen i vatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 2011 2012