Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Oxundaån (WA11670060)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Oxundaån (WA11670060)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Oxundaån (WA11670060)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Oxundaån (WA11670060)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Sigtuna - 0191
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Skarven-Närområde
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6606237
SWEREF99 TM Östlig: 661152

RT 90 2,5 gon V - X: 6606570
RT 90 2,5 gon V - Y: 1615720

WGS84 Latitud: 59.563293401
WGS84 Longitud: 17.8522657163

ETRS-89 Latitud: 59.56329
ETRS-89 Longitud: 17.85225

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Oxunda vattensamverkan Bottenfauna i vattendrag KMÖ-VDRG-OXU1 Oxundaån
KÖ, Oxunda vattensamverkan Kiselalger i vattendrag KMÖ-VDRG-OXU1 Oxundaån
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag AB41 Oxundaån, Rosendal
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) AB41 Oxundaån, Rosendal

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Oxunda vattensamverkan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var sjätte år 2000 -
KÖ, Oxunda vattensamverkan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var sjätte år 2000 -
KÖ, Oxunda vattensamverkan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var sjätte år 2000 -
KÖ, Oxunda vattensamverkan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var sjätte år 2000 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2011 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2011 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2011 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2011 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2011 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Påväxtalger i rinnande vatten (intensiv) Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2011 -
KÖ, Oxunda vattensamverkan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2009 -
KÖ, Oxunda vattensamverkan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2009 -
KÖ, Oxunda vattensamverkan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2009 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   annat 1968 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 1968 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 1968 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 1968 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 0 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   annat 1968 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom annat 1968 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 1968 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink annat 1968 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nitrat 12 gånger per år 2009 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1968 -
RMÖ, Stockholms län. Trendvattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1968 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Oxunda vattensamverkanBottenfauna
RMÖ, Stockholms län. TrendvattendragFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Operativ övervakningRMÖ, Stockholms län. TrendvattendragNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Särskilda förorenande ämnenNitrat

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Oxundaån Rosendal Arbetsmaterial
Natura 2000