Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sågån (WA70257396)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sågån (WA70257396)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sågån (WA70257396)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sågån (WA70257396)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2018-02-13 16:33 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
2011
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6605940
SWEREF99 TM Östlig: 517710

RT 90 2,5 gon V - X: 6608015
RT 90 2,5 gon V - Y: 1472238

WGS84 Latitud: 59,5913217889319
WGS84 Longitud: 15,3136685589536

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Sågån södr
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Sågån södr
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Sågån södr
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Sågån södr
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Sågån södr

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   En gång 2014 2014
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2017 2017

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2019 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2019 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   Två gånger 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 2 gånger var sjätte år 2011 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2019 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2019 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2019 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2019 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2019 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
RMÖ, Provfiske, Örebro länFisk
Operativ övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länBottenfauna
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger