Mälaren (Västerås hamn 20)

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE660810-154115
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mälaren-Västerås hamnomr (WA60349805)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mälaren-Västerås hamnomr (WA60349805)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mälaren-Västerås hamnomr (WA60349805)
Stationen skapades: 2015-02-24 14:45 av Länsstyrelsen i Västmanlands län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:35 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västmanland - 19
Kommun
Västerås - 1980
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Västeråshamnomr-Närområde
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6606861
SWEREF99 TM Östlig: 586591

RT 90 2,5 gon V - X: 6608100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1541150

WGS84 Latitud: 59,590991945285
WGS84 Longitud: 16,5336341543157

ETRS-89 Latitud: 59.59098
ETRS-89 Longitud: 16.53363

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland Prioriterade ämnen i vatten Mälaren (Västerås hamn 20)
Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland Särskilda förorenande ämnen i vatten Mälaren (Västerås hamn 20)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000