Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sirsjöbäcken mellan Sirsjön och Halvarsnoren (WA21333393)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sirsjöbäcken mellan Sirsjön och Halvarsnoren (WA21333393)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sirsjöbäcken mellan Sirsjön och Halvarsnoren (WA21333393)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sirsjöbäcken mellan Sirsjön och Halvarsnoren (WA21333393)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:21 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6606277
SWEREF99 TM Östlig: 475014

RT 90 2,5 gon V - X: 6608870
RT 90 2,5 gon V - Y: 1429530

WGS84 Latitud: 59,5939683695121
WGS84 Longitud: 14,557452414089

ETRS-89 Latitud: 59.59396
ETRS-89 Longitud: 14.55745

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag 18STA138245EF Sirsjöbäcken elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Sirsjöbäcken elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Sirsjöbäcken elfiske
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Sirsjöbäcken elfiske
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Sirsjöbäcken elfiske

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var femte år 2001 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var femte år 2001 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA En gång 2011 2011
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   Var sjätte år 1991 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   En gång 2006 2006
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg En gång 2006 2006
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   En gång 2011 2011
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   En gång 2006 2006
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet En gång 2006 2006
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   En gång 2006 2006
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH En gång 2006 2006
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet En gång 2006 2006
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
RMÖ, Provfiske, Örebro länFisk
Operativ övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länFisk