Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Värmeln (WA22871336)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Värmeln (WA22871336)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Värmeln (WA22871336)
Stationen skapades: 2015-01-27 08:29 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:23 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Arvika - 1784
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
108 - 108
Åtgärdsområde
Borgviksälven
Startår
2012
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6610871
SWEREF99 TM Östlig: 376701

RT 90 2,5 gon V - X: 6614660
RT 90 2,5 gon V - Y: 1331230

WGS84 Latitud: 59,6177482859098
WGS84 Longitud: 12,8143731866472

ETRS-89 Latitud: 59.61774
ETRS-89 Longitud: 12.81435

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Edn2 Värmeln, inre Sågviken
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Edn2 Värmeln, inre Sågviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2012 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning   2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Försurning pH 2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2012 -
SRK, By- och Borgviksälven Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningSRK, By- och BorgviksälvenLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000