Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Brattforsbäcken mellan Aspen och Usken (WA74255386)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Brattforsbäcken mellan Aspen och Usken (WA74255386)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Brattforsbäcken mellan Aspen och Usken (WA74255386)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Brattforsbäcken mellan Aspen och Usken (WA74255386)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:15 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6615497
SWEREF99 TM Östlig: 501692

RT 90 2,5 gon V - X: 6617770
RT 90 2,5 gon V - Y: 1456330

WGS84 Latitud: 59.677514
WGS84 Longitud: 15.030051

ETRS-89 Latitud: 59.67750
ETRS-89 Longitud: 15.03004

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Pp058 Brattforsbäcken
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Brattforsbäcken
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Brattforsbäcken
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Brattforsbäcken
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Brattforsbäcken
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Brattforsbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var femte år 2001 2006
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var femte år 2001 2006
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   Var sjätte år 2001 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2012 2012

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2008 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor En gång 2012 2012
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger vart sjätte år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger vart sjätte år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger vart sjätte år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger vart sjätte år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger vart sjätte år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 4 gånger vart sjätte år 2015 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger vart sjätte år 2015 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   En gång 2012 2012
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2008 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH En gång 2012 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet En gång 2012 2012
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2008 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2008 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2008 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
RMÖ, Provfiske, Örebro länFisk