Kalven mitt

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE661961-145347
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kvarnkärrsbäcken, Kviddtjärnen till inloppet i Aspen (WA42950771)
Stationen skapades: 2018-02-02 11:05 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
2014
Slutår
2017
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6617302
SWEREF99 TM Östlig: 498811

RT 90 2,5 gon V - X: 6619610
RT 90 2,5 gon V - Y: 1453470

WGS84 Latitud: 59,6937186386138
WGS84 Longitud: 14,9788880404642

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Kalven mitt
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Kalven mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Fisk   En gång 2017 2017

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   En gång 2014 2014
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   En gång 2014 2014
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   En gång 2014 2014
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup En gång 2014 2014