Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rastälven mellan Stora/Lilla Grängen och Sången (WA41185989)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rastälven mellan Stora/Lilla Grängen och Sången (WA41185989)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rastälven mellan Stora/Lilla Grängen och Sången (WA41185989)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rastälven mellan Stora/Lilla Grängen och Sången (WA41185989)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:15 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6620559
SWEREF99 TM Östlig: 487906

RT 90 2,5 gon V - X: 6623000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1442600

WGS84 Latitud: 59,722788236001
WGS84 Longitud: 14,7849710522114

ETRS-89 Latitud: 59.72278
ETRS-89 Longitud: 14.78497

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län 66223611442409 Grängshytteforsarna
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag 18STAel122405 Rastälven elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Rastälven elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Rastälven elfiske
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Rastälven elfiske
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Rastälven elfiske

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var femte år 1988 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var femte år 1988 2002
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   Var sjätte år 1988 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna   Var sjätte år 2005 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna Stormusslor, utbredning Var sjätte år 2005 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna Stormusslor, täthet Var sjätte år 2005 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna Stormusslor, rekrytering Var sjätte år 2005 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna Stormusslor, storlek Var sjätte år 2005 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   Var sjätte år 2005 2012
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg Var sjätte år 2005 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   Var sjätte år 2005 2012
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var sjätte år 2005 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   Var sjätte år 2005 2012
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Var sjätte år 2005 2012
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2005 2012
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länFisk
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslorBottenfauna