Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Badelundaåsen_Sätrabrunn (WA14406491)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Badelundaåsen_Sätrabrunn (WA14406491)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Badelundaåsen_Sätrabrunn (WA14406491)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Badelundaåsen_Sätrabrunn (WA14406491)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-12-21 17:09 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:23 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Västmanland - 19
Kommun
Västerås - 1980
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Sagån
Startår
1978
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6628011
SWEREF99 TM Östlig: 586752

RT 90 2,5 gon V - X: 6629253
RT 90 2,5 gon V - Y: 1541568

WGS84 Latitud: 59.7808053142
WGS84 Longitud: 16.5452021961

ETRS-89 Latitud: 59.78080
ETRS-89 Longitud: 16.54520

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi 20:10 Sala
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi 20_10 Sala_10
Screening av PFAS i Västmanlands län 2015 PFAS i yt- och grundvatten Sala

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi pH   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi pH   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2006 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Alkalinitet   2 gånger per år 1978 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Alkalinitet   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2006 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalkväve   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Bekämpningsmedel   2 gånger per år 2007 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Klorid   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Totalkväve   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Klorid   2 gånger per år 1978 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalfosfor   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Alaklor   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Atrazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi 1,2-dikloretan   2 gånger per år 2007 2007
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Diklormetan   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Klorfenvinfos   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Konduktivitet   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Ammonium   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Nitrat   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Totalfosfor   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Sulfat   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Ammonium   2 gånger per år 1978 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Konduktivitet   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nitrat   2 gånger per år 1978 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Sulfat   2 gånger per år 1978 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Bly och blyföreningar   1 gång per år 2006 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2006 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Krom   1 gång per år 2006 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Zink   1 gång per år 2006 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Bentazon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Bisfenol A   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Krom   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Koppar   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Cyanazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Diklorprop   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Dimetoat   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Diuron   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Fenpropimorf   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Glyfosat   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Isoproturon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Kloridazon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi MCPA   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Metamitron   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Metribuzin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Metsulfuronmetyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Bly och blyföreningar   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Pirimikarb   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Simazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Sulfosulfuron   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Tifensulfuronmetyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Tribenuronmetyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   2 gånger per år 2007 2007
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Zink   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Koppar   1 gång per år 2006 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Tetrakloretylen   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Trikloretylen   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Temperatur   2 gånger per år 1978 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kobolt   1 gång per år 2006 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Vanadin   1 gång per år 2006 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi TOC   2 gånger per år 1992 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kisel   2 gånger per år 1984 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fosfat   2 gånger per år 1988 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fluor   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nitrit   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalaluminium   2 gånger per år 1981 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Järn   2 gånger per år 1979 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Natrium   2 gånger per år 1978 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kalium   2 gånger per år 1978 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Magnesium   2 gånger per år 1978 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Mangan   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kalcium   2 gånger per år 1978 -
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Totalaluminium   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Desisopropylatrazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Azoxystrobin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi BAM   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Bitertanol   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Kalcium   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Kobolt   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Cyprodinil   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Desetylatrazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Terbutylazin-desetyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Diflufenikan   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Etofumesat   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Fluor   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Järn   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Fenmedifam   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Fluroxipyr   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Flurtamon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Fuberidazol   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Hexazinon   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Imazalil   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Imidakloprid   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Kalium   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Klopyralid   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Kvinmerac   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Metalaxyl   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Metazaklor   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Magnesium   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Mangan   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Natrium   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Pendimetalin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Fosfat   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Prokloraz   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Propikonazol   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Propyzamid   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Prosulfokarb   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Kisel   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Temperatur   2 gånger per år 2008 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Terbutryn   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Terbutylazin   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Tetrakloretylen   2 gånger per år 2007 2013
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Koltetraklorid   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi TOC   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi 1,1,1-Trikloretan   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Trikloretylen   2 gånger per år 2007 2013
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Vanadin   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Syrgas   2 gånger per år 1981 -
Screening av PFAS i Västmanlands län 2015 PFAS i yt- och grundvatten PFAS 11   En gång 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi AMPA   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Boskalid   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Diklorvos   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvattennätet Grundvattennätet grundvattenkemi Pikoxystrobin   1 gång per år 2015 2015

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningNMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationerAmmonium
Klorid
Konduktivitet
Koppar
Nitrat
pH
Sulfat
Syrgas
Kemisk operativ övervakningNMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationerAmmonium
Klorid
Konduktivitet
Koppar
Nitrat
Sulfat

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet Ja Arbetsmaterial
Natura 2000

Stationsparametrar grundvatten

Parameter Klassning Version  
Källa
Brunn Ja Beslutad