Sörsjön6032 mitt

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE662932-146477
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sörsjön (WA48495372)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sörsjön (WA48495372)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sörsjön (WA48495372)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sörsjön (WA48495372)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2017-11-08 16:38 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
1974
Slutår
2017
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6626552
SWEREF99 TM Östlig: 510086

RT 90 2,5 gon V - X: 6628726
RT 90 2,5 gon V - Y: 1464861

WGS84 Latitud: 59,7766577222901
WGS84 Longitud: 15,1796179127863

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Sörsjön6032 mitt
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i sjöar Sörsjön6032 mitt
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Sörsjön6032 mitt
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar 6032 Sörsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton   Var tolfte år 1992 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1992 2002
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton En gång 2011 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Var sjätte år 2011 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI En gång 2017 2017

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1974 1986
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1974 1986
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1974 1986
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1974 1986
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1974 1986
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   Var sjätte år 2009 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Var sjätte år 2009 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Var sjätte år 2009 2017
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1974 1986
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1974 1986
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1977 1986
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1974 1986
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1976 1986
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1974 1986
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 1974 1986
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 1974 1986
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1974 1986
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1974 1986
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1974 1986
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2009 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Var sjätte år 2009 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Var sjätte år 2009 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2009 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2009 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   Var sjätte år 2009 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH Var sjätte år 2009 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2009 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2009 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var sjätte år 2009 2017

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton