Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Broströmmen-Lundaströmmen (WA95567463)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Broströmmen-Lundaströmmen (WA95567463)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Broströmmen-Lundaströmmen (WA95567463)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Broströmmen-Lundaströmmen (WA95567463)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:21 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Broströmmen - SE58000
Åtgärdsområde
Broströmmen, Norrtäljeån och Norrtäljeviken
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6632749
SWEREF99 TM Östlig: 711445

RT 90 2,5 gon V - X: 6632475
RT 90 2,5 gon V - Y: 1666343

WGS84 Latitud: 59,7784688845246
WGS84 Longitud: 18,7670553290514

ETRS-89 Latitud: 59.77846
ETRS-89 Longitud: 18.76704

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Norrtälje kommuns ARV Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral RK-VDR-NOR3 Lundaströmmen
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag RK-VDR-NOR3 Lundaströmmen
RK, Norrtälje kommuns ARV Kiselalger i vattendrag RK-VDR-NOR3 Lundaströmmen
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag AB3 Broströmmen, mynning
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag AB3 Broströmmen, mynning
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten AB3 Broströmmen, mynning

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Norrtälje kommuns ARV Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral Bottenfauna   Var tredje år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral Bottenfauna ASPT Var tredje år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral Bottenfauna DJ-index Var tredje år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral Bottenfauna MISA Var tredje år 2009 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 2000 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 2000 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 2000 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 2000 2012
RK, Norrtälje kommuns ARV Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var sjätte år 2013 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var sjätte år 2013 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var tredje år 2010 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var tredje år 2010 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var tredje år 2010 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   4 gånger vart sjätte år 2015 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger vart sjätte år 2015 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 4 gånger vart sjätte år 2015 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   4 gånger vart sjätte år 2015 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger vart sjätte år 2015 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger vart sjätte år 2015 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 4 gånger vart sjätte år 2015 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1983 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1983 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1983 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   4 gånger vart sjätte år 2015 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 4 gånger vart sjätte år 2015 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nitrat 4 gånger vart sjätte år 2015 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 4 gånger vart sjätte år 2015 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger vart sjätte år 2015 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger vart sjätte år 2015 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger vart sjätte år 2015 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Försurning   4 gånger vart sjätte år 2015 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 4 gånger vart sjätte år 2015 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 4 gånger vart sjätte år 2015 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1983 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1983 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Norrtälje kommuns ARVBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
Särskilda förorenande ämnenNitrat
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag.FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningRK, Norrtälje kommuns ARVBottenfauna
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenNitrat
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag.NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink