Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Torgilsrudsälven (WA69256661)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Torgilsrudsälven (WA69256661)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Torgilsrudsälven (WA69256661)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Torgilsrudsälven (WA69256661)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:24 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Eda - 1730
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Byälven
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6631188
SWEREF99 TM Östlig: 342842

RT 90 2,5 gon V - X: 6635400
RT 90 2,5 gon V - Y: 1297600

WGS84 Latitud: 59.788603619
WGS84 Longitud: 12.1997145303

ETRS-89 Latitud: 59.78859
ETRS-89 Longitud: 12.19971

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag 17STA0796 Lillälven, lernäs
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Torgilsrudsälven, Lernäs

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   5 gånger per år 1990 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 5 gånger per år 1990 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Försurning   5 gånger per år 1990 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 5 gånger per år 1990 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 5 gånger per år 1990 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   5 gånger per år 2013 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 5 gånger per år 2013 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 5 gånger per år 2013 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 5 gånger per år 2013 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 5 gånger per år 2013 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 1990 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 5 gånger per år 1990 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   5 gånger per år 1990 -
KEU, Värmlands län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 1990 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2008
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Värmlands länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningKEU, Värmlands länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH