Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kölsjöån (WA13515073)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kölsjöån (WA13515073)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kölsjöån (WA13515073)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kölsjöån (WA13515073)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-06 13:59 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
1989
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6633217
SWEREF99 TM Östlig: 509594

RT 90 2,5 gon V - X: 6635400
RT 90 2,5 gon V - Y: 1464450

WGS84 Latitud: 59.836524
WGS84 Longitud: 15.171163

ETRS-89 Latitud: 59.83651
ETRS-89 Longitud: 15.17116

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Pp095 Kölsjöån
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Kölsjöån
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Kölsjöån
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Kölsjöån-Elfiske
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Kölsjöån-Elfiske

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var femte år 1989 -
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var sjätte år 1989 -
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var sjätte år 1989 -
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var sjätte år 1989 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA En gång 2009 2009
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   Var sjätte år 1989 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   Var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg Var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   Var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen Var sjätte år 2009 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   Var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Var sjätte år 2014 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   En gång 2009 2009
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länBottenfauna
Fisk
KEU, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Operativ övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länBottenfauna