Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kölsjön (WA78142547)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kölsjön (WA78142547)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kölsjön (WA78142547)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kölsjön (WA78142547)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:04 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
2008
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6636883
SWEREF99 TM Östlig: 507342

RT 90 2,5 gon V - X: 6639094
RT 90 2,5 gon V - Y: 1462242

WGS84 Latitud: 59.869483
WGS84 Longitud: 15.131119

ETRS-89 Latitud: 59.86948
ETRS-89 Longitud: 15.13111

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Kölsjön utlo
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Kölsjön norr

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   Var tionde år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Var tionde år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Var tionde år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet Var tionde år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Var tionde år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var tionde år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var tionde år 2008 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   En gång 2008 2008
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve En gång 2008 2008
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   Var tionde år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH Var tionde år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Var tionde år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat Var tionde år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   Var tionde år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Var tionde år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tionde år 2008 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Var tionde år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var tionde år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var tionde år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium Var tionde år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium Var tionde år 2018 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var tionde år 2008 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve