Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kortlanda-Eda glasbruk (WA50322376)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kortlanda-Eda glasbruk (WA50322376)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kortlanda-Eda glasbruk (WA50322376)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kortlanda-Eda glasbruk (WA50322376)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-11-27 11:51 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:06 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Värmland - 17
Kommun
Eda - 1730
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Byälven
Startår
2009
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer 17GV0008 Eda glasbruk

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer pH   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Alkalinitet   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Arsenik   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Bekämpningsmedel   Var sjätte år 2009 2009
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Totalkväve   Var sjätte år 2009 2009
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Totalfosfor   Var sjätte år 2009 2009
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Sulfat   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Klorid   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Ammonium   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Konduktivitet   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Nitrat   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Kalcium   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Kobolt   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Krom   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Koppar   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Järn   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Kalium   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Metribuzin   Var sjätte år 2009 2009
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Magnesium   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Mangan   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Natrium   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Nickel och nickelföreningar   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Vanadin   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Zink   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Temperatur   Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer TOC   Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Syrgas   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Totalaluminium   Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Fluor   Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Fosfat   Var sjätte år 2014 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRMÖ, Värmlands län, GrundvattenAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH
Syrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa