3. Salbohed_källa Grundvatten

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE664259-153031
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Badelundaåsen_Sätrabrunn (WA14406491)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Badelundaåsen_Sätrabrunn (WA14406491)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Badelundaåsen_Sätrabrunn (WA14406491)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Badelundaåsen_Sätrabrunn (WA14406491)
Stationen skapades: 2015-01-16 16:41 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:20 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Västmanland - 19
Kommun
Sala - 1981
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Mälaren
Startår
2010
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6641206
SWEREF99 TM Östlig: 575343

RT 90 2,5 gon V - X: 6642591
RT 90 2,5 gon V - Y: 1530317

WGS84 Latitud: 59,9014926494097
WGS84 Longitud: 16,3468428175067

ETRS-89 Latitud: 59.90148
ETRS-89 Longitud: 16.34683

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi 3. Salbohed_källa Grundvatten

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi Arsenik   2 gånger per år 2010 2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   2 gånger per år 2010 2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   2 gånger per år 2010 2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi Bekämpningsmedel   2 gånger per år 2010 2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi Klorid   2 gånger per år 2010 2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi Konduktivitet   2 gånger per år 2010 2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi Ammonium   2 gånger per år 2010 2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi Nitrat   2 gånger per år 2010 2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi Sulfat   2 gånger per år 2010 2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi Bensen   2 gånger per år 2010 2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi 1,2-dikloretan   2 gånger per år 2010 2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   2 gånger per år 2010 2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   2 gånger per år 2010 2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi Polyaromatiska kolväten (PAH)   2 gånger per år 2010 2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   2 gånger per år 2010 2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi Krom   2 gånger per år 2010 2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi Zink   2 gånger per år 2010 2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi Koppar   2 gånger per år 2010 2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   2 gånger per år 2010 2012
RMÖ Grundvatten Västmanlands län Grundvattenkemi Benso(a)pyrene   2 gånger per år 2010 2012

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000