Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-01-09 11:12 av Länsstyrelsen i Uppsala län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:17 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Uppsala - 03
Kommun
Uppsala - 0380
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Fyrisån
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6644501
SWEREF99 TM Östlig: 644020

RT 90 2,5 gon V - X: 6645050
RT 90 2,5 gon V - Y: 1599050

WGS84 Latitud: 59,9127937445744
WGS84 Longitud: 17,5756930817384

ETRS-89 Latitud: 59.91279
ETRS-89 Longitud: 17.57569

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län
RMÖ, Uppsala län. provfiske vattendrag Elfiske i rinnande vatten

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Uppsala län. provfiske vattendrag Elfiske i rinnande vatten Fisk   2 gånger var sjätte år 2000 -
RMÖ, Uppsala län. provfiske vattendrag Elfiske i rinnande vatten Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 2 gånger var sjätte år 2000 -
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2008 -
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2008 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Uppsala län. provfiske vattendragFisk
Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala länPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningKartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala länPåväxt-kiselalger

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000