Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skeboån-Harbroholmsån (WA94343972)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skeboån-Harbroholmsån (WA94343972)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skeboån-Harbroholmsån (WA94343972)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skeboån-Harbroholmsån (WA78756627)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2021-02-17 12:54 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skeboån - SE57000
Åtgärdsområde
Skeboån och Edeboviken
Startår
2007
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6651793
SWEREF99 TM Östlig: 702546

RT 90 2,5 gon V - X: 6651630
RT 90 2,5 gon V - Y: 1657675

WGS84 Latitud: 59.9534951484
WGS84 Longitud: 18.6269959659

ETRS-89 Latitud: 59.95356
ETRS-89 Longitud: 18.62743

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag RK-VDR-NOR6B Harbroholmsån
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag AB24 Skeboån-Harbroholmsån, Stensäter
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag AB24 Skeboån-Harbroholmsån, Stensäter
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten AB24 Skeboån-Harbroholmsån, Stensäter

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 2007 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 2007 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 2007 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 2007 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   Var sjätte år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var sjätte år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var sjätte år 2007 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var sjätte år 2010 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var sjätte år 2010 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2008 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2008 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   4 gånger vart sjätte år 2010 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 4 gånger vart sjätte år 2010 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger vart sjätte år 2010 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   4 gånger vart sjätte år 2010 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 4 gånger vart sjätte år 2010 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2008 2008
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 6 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Försurning   4 gånger vart sjätte år 2010 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 4 gånger vart sjätte år 2010 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 4 gånger vart sjätte år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag.Bottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
RK, Norrtälje kommuns ARVNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak