Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Silksbäcken från Silken till inloppet i Nordtjärnsälven (WA25111433)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Silksbäcken från Silken till inloppet i Nordtjärnsälven (WA25111433)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Silksbäcken från Silken till inloppet i Nordtjärnsälven (WA25111433)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Silksbäcken från Silken till inloppet i Nordtjärnsälven (WA25111433)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:05 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Hällefors - 1863
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Borsån
Startår
1989
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6649652
SWEREF99 TM Östlig: 484203

RT 90 2,5 gon V - X: 6652150
RT 90 2,5 gon V - Y: 1439250

WGS84 Latitud: 59.983906
WGS84 Longitud: 14.716925

ETRS-89 Latitud: 59.98390
ETRS-89 Longitud: 14.71692

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Silksbäcken elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Silksbäcken elfiske
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Silksbäcken elfiske
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Silksbäcken elfiske

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   annat 1994 2000
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT annat 1994 2000
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA annat 1994 2000
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index annat 1994 2000
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   annat 1989 2008

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   2 gånger per år 2019 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2019 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   2 gånger var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   2 gånger var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 2 gånger var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   Två gånger 2013 2013
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2019 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2019 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 2 gånger var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   2 gånger var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 2 gånger var sjätte år 2013 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 2 gånger var sjätte år 2013 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   2 gånger per år 2019 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 2 gånger per år 2019 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2019 -