Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skeboån (WA41181583)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skeboån (WA41181583)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skeboån (WA41181583)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skeboån (WA41181583)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skeboån - SE57000
Åtgärdsområde
Skeboån och Edeboviken
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6661822
SWEREF99 TM Östlig: 700099

RT 90 2,5 gon V - X: 6661690
RT 90 2,5 gon V - Y: 1655350

WGS84 Latitud: 60.0446459528
WGS84 Longitud: 18.5934731377

ETRS-89 Latitud: 60.04464
ETRS-89 Longitud: 18.59346

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Norrtälje kommuns ARV Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral RK-VDR-NOR6 Skeboån, mynning
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag RK-VDR-NOR6 Skeboån, mynning

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Norrtälje kommuns ARV Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral Bottenfauna   Var tredje år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral Bottenfauna ASPT Var tredje år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral Bottenfauna DJ-index Var tredje år 2009 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Bottenfauna i vattendrag och sjöars litoral Bottenfauna MISA Var tredje år 2009 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1983 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1983 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1983 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1983 -
RK, Norrtälje kommuns ARV Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1983 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Norrtälje kommuns ARVBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Operativ övervakningRK, Norrtälje kommuns ARVNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenNitrat

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000