Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Torsby-Rådom (WA21329632)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Torsby-Rådom (WA21329632)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Torsby-Rådom (WA21329632)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Torsby-Rådom (WA21329632)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2012-08-23 12:45 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Värmland - 17
Kommun
Torsby - 1737
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Norsälven
Startår
2015
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer 17GV0056 Sörmark

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer pH   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Alkalinitet   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Bekämpningsmedel   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Arsenik   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Ammonium   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Bensen   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Klorid   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer 1,2-dikloretan   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Konduktivitet   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Nitrat   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Sulfat   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Kalcium   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Kobolt   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Krom   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Koppar   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Järn   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Kalium   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Mangan   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Natrium   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Nickel och nickelföreningar   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Trikloreten och Tetrakloreten   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Triklormetan (kloroform)   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Vanadin   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Zink   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Syrgas   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Temperatur   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer TOC   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Totalaluminium   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Cis-1,2-dikloreten   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Fluor   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Magnesium   Var sjätte år 2015 -
RMÖ, Värmlands län, Grundvatten Grundvattenkemi i omdrevsstationer Fosfat   Var sjätte år 2015 -

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa