Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Valboåsen (WA20555656)
Stationen skapades: 2019-05-16 17:55 av Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Senast uppdaterad: 2019-05-20 19:08 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Gävle - 2180
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Gavleån
Startår
2013
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6708591
SWEREF99 TM Östlig: 606429

RT 90 2,5 gon V - X: 6709613
RT 90 2,5 gon V - Y: 1562234

WGS84 Latitud: 60,4993479941799
WGS84 Longitud: 16,9375530771381

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län RMÖ-59 Norrbomuren

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Arsenik   Var sjätte år 2013 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2013 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2013 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Ammonium   Var sjätte år 2013 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Klorid   Var sjätte år 2013 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Konduktivitet   Var sjätte år 2013 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län 1,2-dikloretan   Var sjätte år 2013 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Nickel och nickelföreningar   Var sjätte år 2013 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Polyaromatiska kolväten (PAH)   Var sjätte år 2013 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2013 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Triklormetan (kloroform)   Var sjätte år 2013 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Nitrat   Var sjätte år 2013 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Bensen   Var sjätte år 2013 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Sulfat   Var sjätte år 2013 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Krom   Var sjätte år 2013 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Nitrit   Var sjätte år 2013 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län PFAS 11   Var sjätte år 2013 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Fosfat   Var sjätte år 2013 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Zink   Var sjätte år 2013 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Benso(a)pyrene   Var sjätte år 2013 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Koppar   Var sjätte år 2013 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Trikloreten och Tetrakloreten   Var sjätte år 2013 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Bekämpningsmedel - enskilt ämne   Var sjätte år 2013 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Bekämpningsmedel - alla ämnen   Var sjätte år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningGRMÖ Grundvattenkemi i NorrlandAmmonium
Bekämpningsmedel - alla ämnen
Bekämpningsmedel - enskilt ämne
Bensen
Benso(a)pyrene
Klorid
Konduktivitet
Koppar
Nitrat
Sulfat
Trikloreten och Tetrakloreten
Kemisk operativ övervakningGRMÖ Grundvattenkemi i NorrlandAmmonium
Bekämpningsmedel - alla ämnen
Bekämpningsmedel - enskilt ämne
Bensen
Benso(a)pyrene
Klorid
Konduktivitet
Koppar
Sulfat
Trikloreten och Tetrakloreten

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial