Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-12-21 17:09 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2020-04-01 12:55
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Ockelbo - 2101
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Gavleån - SE52000
Åtgärdsområde
Gavleån
Startår
1979
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6743959
SWEREF99 TM Östlig: 581338

RT 90 2,5 gon V - X: 6745298
RT 90 2,5 gon V - Y: 1537571

WGS84 Latitud: 60.8226408269
WGS84 Longitud: 16.4956382317

ETRS-89 Latitud: 60.82263
ETRS-89 Longitud: 16.49562

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 58_4 Ockelbo_4
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi 58_4 Ockelbo_4

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi pH   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi pH   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Alkalinitet   2 gånger per år 1979 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Alkalinitet   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Arsenik   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bekämpningsmedel   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalkväve   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Klorid   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Klorid   2 gånger per år 1979 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalkväve   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalfosfor   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bensen   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)   1 gång per år 2011 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,2-dikloretan   2 gånger per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Diklormetan   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalfosfor   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Konduktivitet   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Ammonium   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nitrat   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Sulfat   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Sulfat   2 gånger per år 1979 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Ammonium   2 gånger per år 1979 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Konduktivitet   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nitrat   2 gånger per år 1979 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Krom   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Zink   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Koppar   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Tetrakloretylen   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Trikloretylen   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Temperatur   2 gånger per år 1979 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kobolt   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Vanadin   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Järn   2 gånger per år 1979 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kalcium   2 gånger per år 1979 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Syrgas   Var sjätte år 1981 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bisfenol A   1 gång per år 2011 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalcium   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kobolt   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Krom   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koppar   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Järn   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalium   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nonylfenoletoxilater   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nonylfenol (4-nonylfenol)   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater   1 gång per år 2011 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Temperatur   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Tetrakloretylen   2 gånger per år 2007 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koltetraklorid   1 gång per år 2013 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Trikloretylen   2 gånger per år 2007 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   3 gånger per år 2007 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Vanadin   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Zink   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Bly och blyföreningar   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Syrgas   2 gånger per år 1981 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nitrit   Var sjätte år 1980 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi TOC   2 gånger per år 1992 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kisel   2 gånger per år 1984 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fosfat   2 gånger per år 1988 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fluor   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nitrit   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalaluminium   2 gånger per år 1981 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kalium   2 gånger per år 1979 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Natrium   2 gånger per år 1979 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Mangan   2 gånger per år 1980 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Magnesium   2 gånger per år 1979 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalaluminium   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Diklofenak   1 gång per år 2011 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Etylbensen   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fluor   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Magnesium   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Mangan   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Natrium   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fosfat   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kisel   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi TOC   2 gånger per år 2007 2017
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Toluen   1 gång per år 2012 2012
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,1,1-Trikloretan   1 gång per år 2013 2013

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningNMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationerAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH
Syrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet Ja Arbetsmaterial
Natura 2000

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Källa Ja Beslutad
Brunn